Ideeën organiseren

Ik organiseer mijn ideëen op verschillende manieren. Als ik aan het werken ben, worden de ideeën opgeschreven op klatpapier of rechtstreekt in mijn manuscript als ik weet waar ik het een plaats wil geven. Maar meestal staan de ideeën op papier. Als de ideëen thuis komen of in de auto of eender waar, dan schrijf ik deze op in de applicatie Evernote. Een heel handige applicatie.

Het is al gebeurd dat ik in de fitness ideëen kreeg en die kon ik dan gelijk in Evernote opschrijven. Het kan ook gebeuren dat een foto in een tijdschrift mij inspireert. Ik schrijf dan het idee op bij de foto. En later worden alle ideëen verwerkt in het manuscript.